Dräger LAR 7000

Draeger LAR 7000

Nhà Sản Xuất : DraegerDraeger

Thông số kỹ thuật

LAR 7000

Thiết bị là một bộ máy lặn rất linh hoạt cho tất cả các khịa cạnh của lặn nước nông và lĩnh vực của ứng dụng lặn, bao gồm VSW-MCM và lặn từ tàu ngầm.

Thông số kỹ thuật

LAR 7000
Nhà Sản Xuất : DraegerDraeger