drager_junior_100

Draeger JUNIOR 100


NHÀ SẢN XUẤT : DRAEGERDRAEGER

Là thiết bị nhỏ gọn nhất, được thiết kế cho các ứng dụng nạp khí di động cho các lĩnh vực PCC lặn biển và công nghiệp.

JUNIOR 100