hmv01

HMV01


NHÀ SẢN XUẤT : BOSCH REXROTHBOSCH REXROTH

  • Dải công suất: 18 kW ... 120 kW
  • Điện áp cấp: 380 V ... 480 V 
  • Loại bảo vệ: IP20
  • Chỉnh lưu dòng, bảo vệ quá tải.
HMV01
Bosch Rexroth
Germany