Động cơ tuyến tính đồng bộ

Synchronous linear motorsSynchronous linear motors with iron core ML3Synchronous linear motors with iron core MLFSynchronous linear motors without iron core MCL

Nhà Sản Xuất : Bosch Rexroth (A Bosch Company)Bosch Rexroth (A Bosch Company)

Thông số kỹ thuật

ML3, MLF, MCL
  • Động cơ tuyến tính đồng bộ tự làm mát ML3 với lõi sắt cho lực nạp lên đến 4.500 N.
  • Động cơ tuyến tính đồng bộ làm mát bằng chất lỏng MLF với lõi sắt cho lực nạp lên đến 21.500 N.
  • Động cơ tuyến tính đồng bộ không sắt MCL lên đến tốc độ tối đa 1.400 m / phút.

Thông số kỹ thuật

ML3, MLF, MCL
Nhà Sản Xuất : Bosch Rexroth (A Bosch Company)Bosch Rexroth (A Bosch Company)