Thanh trượt ổ bi BSCL

BSCL

Nhà Sản Xuất : Bosch Rexroth (A Bosch Company)Bosch Rexroth (A Bosch Company)

Thông số kỹ thuật

15/20/25/30/35/45
N/H/P
C0/C1/C2
11.500 N đến 99.800 N
11.700 đến 120.000 N
3 m/s
250 m/s2

 

Cho phép hoán đổi các con trượt và thanh trượt với các cấp chính xác khác nhau; đáp ứng nhu cầu chiều dài theo yêu cầu của khách hàng dưới dạng từng thanh hay nguyên bó; phớt làm kín được tích hợp sẵn theo tiêu chuẩn, các phớt làm kín bổ sung có thể tùy chọn; thiết kế dãy bi tiếp xúc với thanh trượt và con trượt theo dạng chữ O nên khả năng tải và độ cứng cao hơn so với các sản phẩm có thiết kế kiểu chữ X

Thông số kỹ thuật

15/20/25/30/35/45
N/H/P
C0/C1/C2
11.500 N đến 99.800 N
11.700 đến 120.000 N
3 m/s
250 m/s2
Nhà Sản Xuất : Bosch Rexroth (A Bosch Company)Bosch Rexroth (A Bosch Company)