PD FLOWMETER

PD Flowmeter OvalPD Flowmeter Spiral

Nhà Sản Xuất : FLOTRONFLOTRON

Thông số kỹ thuật

Integral
DN25 - DN100

- PD Flowmeter Là Flowmeter được sử dụng phổ biến.

Thông số kỹ thuật

Integral
DN25 - DN100
Nhà Sản Xuất : FLOTRONFLOTRON