VAN HỒI LƯU CHÂN KHÔNG

VAN ÁP SUẤT/ HỒI LƯU CHÂN KHÔNG


NHÀ SẢN XUẤT : PROTEGOPROTEGO

Có 3 dòng chính với nhiều model đáp ứng tất cả các yêu cầu của khách hàng:

1. Van áp suất/ van hồi lưu chân không cuối đường ống.

2. Van áp suất/ van hồi lưu chân không trên đường ống.

3. Van áp suất/ van hồi lưu chân không kèm bình ngăn tia lửa cuối đường ống ( end-of-line)