VAN XẢ KHẨN CẤP KSEV

VAN XẢ KHẨN CẤP KSEV

Nhà Sản Xuất : Korea Steel Power CorpKorea Steel Power Corp

Thông số kỹ thuật

KSEV
400, 450, 500 và 600mm

Hoạt động thông hơi:

Các lỗ thông hơi khẩn cấp KSEV cung cấp giảm áp chân không.
Khi áp suất quá mức tích tụ trong bể chứa, lỗ thông hơi khẩn cấp sê-ri KSEV bắt đầu mở ở áp suất đặt trước được xác định làm giảm áp suất .

Thông số kỹ thuật

KSEV
400, 450, 500 và 600mm
Nhà Sản Xuất : Korea Steel Power CorpKorea Steel Power Corp