VAN XẢ KHẨN CẤP KSESV

VAN XẢ KHẨN CẤP KSESV

Nhà Sản Xuất : Korea Steel Power CorpKorea Steel Power Corp

Thông số kỹ thuật

KSESV
400, 450, 500 và 600mm

Hoạt động thông hơi:

Lỗ thông hơi áp suất khẩn cấp KSES cung cấp giảm áp suất và chân không ..
Khi áp suất quá mức tích tụ trong bể chứa, lỗ thông hơi áp suất khẩn cấp sê-ri KSESV bắt đầu mở ở áp suất đặt trước được xác định trước làm giảm áp suất.

Thông số kỹ thuật

KSESV
400, 450, 500 và 600mm
Nhà Sản Xuất : Korea Steel Power CorpKorea Steel Power Corp