VAN PHỦ KÍN KHÍ TRƠ

Van Phủ Kín Khí Trơ

Nhà Sản Xuất : Korea Steel Power CorpKorea Steel Power Corp

Thông số kỹ thuật

DST100 & DST200
DN 15, 20, 25(DST100); DN40, 50(DST200)

Bộ điều khiển khí  N2 giúp áp suất khí duy trì ở trạng thái không đổi trong không gian hơi của Bể chứa. Khi chất lỏng chảy ra từ bình chứa hoặc trạng thái chân không diễn ra do nhiệt độ giảm, bộ điều khiển khí N2 có khả năng kiểm soát áp suất mong muốn trong giới hạn cố định.
Bên cạnh các đối tượng trên, ngăn không khí và độ ẩm xâm nhập vào bình chứa, vì vậy nó có thể bảo quản sản phẩm, đồng thời bảo vệ khỏi hỏa hoạn.
bảo vệ bể chứa khỏi cháy nổ bằng cách hạn chế tia lửa.
Ngăn chặn sự chảy ra của chất lỏng .

Thông số kỹ thuật

DST100 & DST200
DN 15, 20, 25(DST100); DN40, 50(DST200)
Nhà Sản Xuất : Korea Steel Power CorpKorea Steel Power Corp