VAN HỒI LƯU CHÂN KHÔNG KSBJ

VAN HỒI LƯU CHÂN KHÔNG KSBJ

Nhà Sản Xuất : Korea Steel Power CorpKorea Steel Power Corp

Thông số kỹ thuật

KSBJ
DN50 - DN350

Được thiết kế để giải phóng các túi khí tích lũy từ hệ thống, trong khi đường ống bị áp lực.

KSBJ có chức năng bảo vệ sốc cao và áp suất tăng, búa nước và chất lỏng tràn từ đường ống nước nước.
Chi phí bảo dưỡng thấp.

Thông số kỹ thuật

KSBJ
DN50 - DN350
Nhà Sản Xuất : Korea Steel Power CorpKorea Steel Power Corp