Chất thử dạng tuýp (Hydrogen Sulfide 100/a (10)), P/N:CH29101,(1tuýp=10ml,1hộp=10tuýp)
Hết hàng

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114

Go to Top