Chai khí Propane (C3H8) dùng để hiệu chuẩn (103lít/chai) (Calibrator Gas 6D 0.11% C3H8/Air,103 litre), P/N: 5845100


1 item in stock

Thông số kỹ thuật

5845100

Thông số kỹ thuật

5845100