TLK 110TLK 110

TLK 110
Thiết bị khóa trục hãng Tollok (Rexnord)