Autogard Torque Limiter Series 800

Autogard Torque Limiter Series 800

Nhà Sản Xuất : AutogardAutogard

Thông số kỹ thuật

Series 300
15,000,000 in-lbs
  • Thiết kế dạng mô dun
  • Momen lớn nhất 15,000,000 in-lbs
  • Đường kính trục cho phép không giới hạn

Thông số kỹ thuật

Series 300
15,000,000 in-lbs
Nhà Sản Xuất : AutogardAutogard