Autogard Torque Limiter Series 400

Autogard Torque Limiter Series 400
  • Tự động vào khớp nhờ khả năng đảo chiều quay
  • Momen lớn nhất 1,800,000 in-lbs
  • Đường kính trục cho phép lên đến 10-inch
Series 300
1,800,000 in-lbs