LTG - 14 ounce cartridges

LTG - 14 ounce cartridges
Nhà Sản Xuất : FalkFalk

Thông số kỹ thuật

121 oC (max)
  • Tăng tuổi thọ khớp nối
  • Khoãng cách lần tra mỡ tiếp theo dài hơn gấp 6 lần
  • Giảm thời gian bảo trì, thời gian dừng máy
  • Làm việc với điều kiện làm việc khắc nghiệt
  • Nhiệt độ tối đa 250°F (121°C).