Draeger X-plore RD40

 Draeger X-plore RD40

Nhà Sản Xuất : DraegerDraeger

Thông số kỹ thuật

X-plore RD40

Cung cấp khả năng lọc khí độc hại một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất từ các chất có hại có hại trong khử trùng, nông nghiệp, vệ sinh hoặc các ngành công nghiệp sản xuất nói chung.

Thông số kỹ thuật

X-plore RD40
Nhà Sản Xuất : DraegerDraeger