Draeger X-plore 5000

xplore5000
Nhà Sản Xuất : DraegerDraeger

Thông số kỹ thuật

X-plore 5000

Mặt nạ trùm kín mặt giúp bảo vệ mắt và hô hấp một cách toàn diện sử dụng trong môi trường có nồng độ chất độc cao có khả năng ảnh hưởng đến hô hấp và mắt.