Draeger X-plore 4300

 Draeger X-plore 4300

Nhà Sản Xuất : DraegerDraeger

Thông số kỹ thuật

X-plore 4300

Mặt nạ trùm nửa mặt có độ kín cao, khít với tất cả các khuôn mặt khác nhau, sử dụng một cục lọc. Có thể sử dụng chất liệu TPE hoặc silicone. Hộp lọc khí độc sử dụng loại cổ nối MD40  và RD 91.

Thông số kỹ thuật

X-plore 4300
Nhà Sản Xuất : DraegerDraeger