Draeger X-plore 3300

Draeger X-plore 3300


NHÀ SẢN XUẤT : DRAEGERDRAEGER

Mặt nạ trùm nửa mặt loại dùng hộp lọc đôi, kinh tế và tiện lợi.

X-plore 3300
country_Afghanistan_1