Draeger X-plore 3300

 Draeger X-plore 3300

Nhà Sản Xuất : DraegerDraeger

Thông số kỹ thuật

X-plore 3300

Mặt nạ trùm nửa mặt loại dùng hộp lọc đôi, kinh tế và tiện lợi.

Thông số kỹ thuật

X-plore 3300
Nhà Sản Xuất : DraegerDraeger