Van điều từ Kaneko (Kaneko solenoid valve)

Chuyên cung cấp các van điệu từ 2 ngã, 3 ngã, 4 ngã, 5 ngã phù hợp với chất lỏng và khí tùy theo yêu cầu sử dụng

Dạng van điện từ chống cháy nổ có thể dùng trong khu vực yêu cầu chống cháy nổ

Ngoài ra Kaneko còn cung cấp các sản phẩm bảo vệ bồn bể như bình ngăn tia lửa (flame arrestor), van điều áp, thiết bị đo mức, van thở, ...