Van công nghiệp

Van công nghiệp đầy các loại: Van tay - van bớm, van bi, van cầu, van cổng, ....; Van tự động - gắn kèm với actuator điện hoặc khí nén; Van điều khiển (control valve); van điện từ; van an toàn, ...


Van tay