Máy đo nồng độ cồn

Draeger Test được sử dụng đo nồng độ cồn trong hơi thở, phát hiện người bị say rượu mà tham gia giao thông hoặc làm việc có khả năng gây nguy hiểm; nó cũng có thể sử dụng trong y tế và môi trường.

Sản phẩm máy đo nồng độ cồn của Draeger có thể dễ dàng phân tích nồng độ cồn chỉ cần thông qua nước bọt hoặc hơi thở, dòng mới được cải tiến và nâng cấp lên nhiều so với các dòng cũ trước đây.

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp máy đo nồng độ cồn cá nhân để tự kiểm tra nồng độ cồn của mình trước khi tham gia giao thông