Máy thổi khí Taiko Kikai

Thế mạnh của Taiko là các dòng máy thổi khí công suất lớn dùng trong các ngành công nghiệp như Xi Măng, Lọc dầu, ...

Các dòng máy cở lớn đều được chuyên gia hãng tư vấn lựa chọn cũng như giám sát khâu lắp đặt; đào tạo bảo trì, bảo dưỡng