Hộp giảm tốc Rexnord

Với hơn 100 năm kinh nghiệm sản xuất, hộp giảm tốc Rexnord đáp ứng tốt những điều kiện làm việc khắc nghiệt nhất.

Các sản phẩm hộp giảm tốc của Rexnord đều được bảo hành 03 năm trên toàn thế giới, minh chứng cho chất lượng độc quyền của mình