Hệ thống đầu dò khí cố định

Chuyên tư vấn lắp đặt hệ thống đầu dò khí cố định; dịch vụ hiệu chuẩn định kỳ sau bán hàng nhằm đảm bảo hệ thống đầu dò của khách hàng luôn mang lại kết quả đo và cảnh báo chính xác nhất.

Các khách hàng tiêu biểu của chúng tôi như Nestle, Heneiken, Bosch, B.Braun, Unilever, PV Gas, VSP, CLJOC, BSR, NSR,... phát hiện và cảnh báo khí độc H2S, NH3, Cl2, CO2, Khí cháy nổ cũng như phát hiện lửa.


Đầu Dò Khí Độc