Hệ thống đầu dò khí cố định

Chuyên tư vấn lắp đặt hệ thống đầu dò khí cố định; dịch vụ hiệu chuẩn định kỳ sau bán hàng nhằm đảm bảo hệ thống đầu dò của khách hàng luôn mang lại kết quả đo và cảnh báo chính xác nhất.

Các khách hàng tiêu biểu của chúng tôi như Nestle, Heneiken, Bosch, B.Braun, Unilever, PV Gas, VSP, CLJOC, BSR, NSR,... phát hiện và cảnh báo khí độc H2S, NH3, Cl2, CO2, Khí cháy nổ cũng như phát hiện lửa.

Đầu dò khí Ammonia NH3

Đầu dò khí Carbon dioxide CO2

Đầu dò khí Carbon CO

Đầu dò khí H2S

Đầu dò khí Chlorine

Đầu Dò Khí Cháy

Đầu Dò Lửa

Cảm Biến

Tủ điều khiển

Đầu dò khí Oxy

Results 1 - 21 of 47