Đầu dò cố định đo khí độc và Oxy

Khí độc và Oxy là các loại khí tồn tại trong môi trường sống, đặc biệt trong các nhà máy công nghiệp thì các khí này cần được kiểm soát một cách chặt chẽ.

Một số hệ thống đầu dò đo khí độc và O2 chúng tôi đã cung cấp cho khách hàng như: Nhà máy Nestle đo khí NH3 trong khu vực Chiller, đo khí SO2 trong khu vực kho; Nhà máy Bosch đo khí CO, CO2 trong nhà máy, Nhà máy Unilver đo khí Cl2, Nhà máy Intel đo khí O2 trong phòng sạch ... và nhiều nhà máy khác

Đầu Dò Đo Khí Độc - Oxy

Results 1 - 2 of 2