Khí H2S

Khí H2S  là một khí độc, để đo khí H2S chúng tôi có nhiều giải pháp khác nhau tùy theo yêu cầu và mục đích sử dụng của Quý khách hàng

- Hệ thống đầu dò đo khí H2S cố định: lặp đặt cố định tại nhà máy, các tín hiệu có thể đưa về tủ trung tâm và phát cảnh báo ra loa hoặc đèn còi khi có rò rỉ khí H2S; ngoài ra đầu dò cố định cũng có thể dùng độc lập (standalone)

- Máy đo khí cầm tay: dạng đo đơn khí chỉ đo 1 loại khí H2S hoặc đo đa khí ngoài đo khí H2S có thể đo thêm các khí khác

- Tuýp đo khí: đo khí H2S dưới dạng tuýp và lưu trữ kết quả tuýp tại thời điểm đo thường dùng để ghi nhận và kiểm soát chất lượng khí

- Bộ đồ bảo vệ: sử dụng trong môi trường khí H2S quá lớn.