Các yếu tố quyết định cho Công nghệ chuyển động tuyến tính có hiệu suất cao là độ chính xác, động lực học và khả năng chịu tải trong mọi môi trường mà yêu cầu công việc đặt ra. Hệ thống thanh ray định hình là cơ sở cho các chuyển động máy chính xác và các quy trình gia công. Bất kể yêu cầu của bạn về thiết kế là gì, chúng tôi sẽ cùng nhau đưa ra giải pháp tối ưu cho bạn.

Hệ thống thanh ray trượt định hình từ Bosch Rexroth không bị mài mòn bất kể tải trọng như thế nào, đảm bảo độ chính xác nhất quán trong toàn bộ thời gian sử dụng của chúng.

Nhờ công nghệ sản xuất chính xác và phạm vi cấp chính xác tương thích lẫn nhau, bạn có thể kết hợp bất kỳ Con trượt nào với bất kỳ Thanh dẫn hướng theo yêu cầu được đặt ra.

Thanh trượt vuông

Results 1 - 2 of 2