Bơm van chịu hóa chất

Bơm chịu hóa chất với lớp lót PTFE/PFA/PVDF tiếp xúc trực tiếp với môi chất; tùy theo ứng dụng có thể chọn loại bơm phù hợp: bơm ly tâm hóa chất, bơm dẫn động từ, bơm trục vít, bơm bánh răng, ...

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114