Ống mềm chịu hóa chất

Với nhiều chủng loại khác nhau tùy vào điều kiện thực tế; ống mềm với nhiều lớp bảo vệ; xuất xữ Bỉ chất tượng cao; một số dòng ống có chứng chỉ FDA chuyên dùng cho thực phẩm, ứng dụng sạch

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114