Giải pháp đo khí

Trong môi trường sống và làm việc hiện nay có rất nhiều các loại khí khác nhau cần phải được kiểm soát

Chúng tôi có nhiều giải pháp khác nhau để đo khí cũng như cảnh báo phát hiện khí; chuyên cho các loại khí như Khí độc (Tox) - Khí Oxy (O2) - Khí Cháy Nổ (Ex) và kể cả thiết bị phát hiện lửa

Kiến thức về đo khí