Đầu dò phát hiện lửa

Bằng công nghệ UV, IR đầu dò phát hiện lữa giúp khách hàng được cảnh báo khi ngọn lữa xuất hiện; kể cả những ngọn lửa không nhìn thấy bằng mắt thường được; từ đó đưa ra các tín hiệu về trung tâm để xữ lý và cảnh báo. Ngoài ra chúng tôi còn có dòng công nghệ CCTV vừa đóng vai trò phát hiện lữa vừa là camera quan sát; khi ngọn lửa xuất hiện khách hàng có thể nhìn màn hình quan sát và biết diễn biến thực tế

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114