Cảm biến đo khí

Mỗi loại đầu dò đo khí sẽ dùng một loại cảm biến đo khí khác nhau tùy theo khí cần đo và dãi đo như thế nào; ngoài ra các yêu tố như công nghệ đo bẳng xúc tác, điện hóa, hồng ngoại, ... cũng cần lưu ý khi lựa chọn cảm biến. Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114