Bosch Rexroth

 

Công ty Kỹ Thuật Lê Thương là đại lý ủy quyền của tập đoàn Bosch Rexroth chuyên về các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật cho các nhóm sản phẩm Chuyển Động Tịnh Tiến và Điều Khiển Điện.

 


Chuyển Động Tịnh Tiến