YPPC trực thuộc tập đoàn nổi tiếng Korea Zinc bên Hàn Quốc, trước đây sản xuất theo license của Flowserve chuyên về bơm ly tâm hóa chất, chuẩn API, ANSI, ISO, ... tuy nhiên đến những năm gần đây YPPC đã sản xuất độc lập

Vật liệu đa dạng tùy theo nhu cầu khách hàng.

Ngoài ra, YPPC còn sản xuất van bi các loại. Các sản phẩm của YPPC chất lượng cao, phần vật liệu thô xuất xứ Korea và khâu casting do chính nhà máy làm; do đó chất lượng được kiểm soát tốt hơn.

Results 1 - 5 of 5

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114