KTR với các dòng khớp nối mềm (Jaw coupling) Rotex nổi tiếng, có mặt hầu hết ở các nhà máy ở Việt Nam.

Phần cao su thay thế (element) chúng tôi đều có hàng sẳn theo size và theo độ cứng (Shore); giá cả cạnh tranh, thời gian giao hàng nhanh là điểm nội trội của chúng tôi

Các dòng phổ biến chung tôi đang bán chạy: Rotex, Rotex GS, Bowex, Radex,...

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114