rexroth_logo_579399992

Thương hiệu Rexroth Bosch có lẽ không còn xa lạ với các nhà máy công nghiệp hay thậm chí các ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày; các giải pháp Rexroth đưa ra là các giải pháp tiên phong, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Là đại diện ủy quyền của hãng Rexroth, công ty chúng tôi mong muốn cung cấp giải pháp kỹ thuật cũng như tư vấn về sản phẩm đến các khác hàng nhằm phục vụ khác hàng ngày càng tốt hơn nữa

B.RUNNER BLOCK CS KWD-015-FKS-C0-N-1 BOSCH REXROTH
R166519420
B.RUNNER BLOCK CS KWD-015-FKS-C0-N-1 BOSCH REXROTH
R166519422
B.RUNNER BLOCK CS KWD-020-SNS-C2-N-1 BOSCH REXROTH
R162282422
B.RUNNER BLOCK CS KWD-025-SLS-C3-X-1 BOSCH REXROTH
R162323820
B.RUNNER BLOCK CS KWD-030-FNS-C2-N-1 BOSCH REXROTH
R165172420
B.RUNNER BLOCK CS KWD-030-SNS-C1-N-1 BOSCH REXROTH
R162271422
B.RUNNER BLOCK CS KWD-045-SNH-C1-P-1 BOSCH REXROTH
R162141220
CDB02 BOSCH REXROTH
Results 1 - 12 of 163

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114