Máy thổi khí công nghiệp

Máy thổi khí hãng Taiko (Japan) chuyên dụng công suất lớn, chuyên dùng trong các nhà máy Xi Măng, Xữ Lý Nước Thải, Nhà Máy Lọc Đầu,...

Đại diện:

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114