Bơm ly tâm

Chuyên các dòng bơm ly tâm trục đứng, trục ngang, bơm tự mồi,... Dãi lưu lượng lớn, vật liệu đa dạng tùy theo loại môi chất

Results 1 - 5 of 5

Đại diện:

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114