Bơm bánh răng Taiko Kikai

Chuyên về các dòng bơm bánh răng cho nhiều ứng dụng khác nhau: bơm dầu bôi trơn, bơm nhiên liệu, bơm hoá chất, bơm dung môi hữu cơ, ...

Results 1 - 2 of 2

Đại diện:

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114