Bơm công nghiệp

Chuyên cung cấp các loại bơm công nghiệp: bơm ty tâm, bơm bánh răng, bơm dầu, máy thổi khí, ...

Đại diện: