Van KURIMOTO

 

- Chuyên về các loại van: butterflly valve, gate valve, control valve, stove valve

- Xuất xứ Nhật Bản

- Ứng dụng: ngành nước, điện lực, nhà máy thép

code: http://lethuongco.com.vn/index.php/vi/?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=173

Các loại van:

  • BUTTERFLY VALVE
  • GATE VALVE
  • CONTROL VALVE
  • AIR VALVE
  • PRE-ACTION VALVE
  • SLIDE GATE VALVE
  • HEADSTOCK
  • HOT STOVE VALVE

DOWNLOAD:  Kurimoto valve catalog