Khớp nối lò xo T41 (controlled torque)

- Bảo vệ quá tải