Đặc điểm nổi bật

Cấu tạo hai nữa : dễ dàng thay thế lắp đặt

Bulong hướng tâm : cân bằng tốt hơn

Không cần bôi trơn, không sinh ra tia lửa