Dạng jaw coupling

Trên thì trường dạng jaw coupling rất phổ biến, nhược điểm của dạng này là

- Khi thay thế phần cao su phải di dời motor và thiết bị, do đó phải canh chỉnh lại trục

- Thời gian dừng máy để thay thế sẽ lâu, chưa kễ các thiết bị lớn phải cần tới cần trục và các tool đặc biệt để thay thế

- Ngoài ra khi quá tải, hoặc bị kẹt do hai hub bị ngàm vào nhau dẫn đến không bảo vệ được thiết bị dẫn đến cháy motor (xem thêm Omega coupling bảo vệ quá tải)