Khớp nối mềm Viva

Cấu tạo của khớp nối mềm Viva gống như khớp nối Omega, chỉ khác chổ bảo vệ quá tải của phần Element khớp nối Viva có hình dạng chử V

=> Khi quá tải thì chổ này sẽ bể ra

ELEMENT

 

Hai đầu hub

- Hai hub có thể lặt ngươc lại để tăng/ giảm chiều dài khớp nối Viva (hoặc Omega)

- Ngoài ra trên phần vai của element có làm sẵn nhiều lổ để di chuyển vị trí của hub tùy theo điều kiện lắp đặt

Khã năng bù lệch trục

- Bù lệch góc lớn nhất có thể lên đế 4o cho các size lớn

- Bù lệch trục song song lên đến 3,2 mm

=> với khã năng bù lệch trục lớn, chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều thời gian để canh chỉnh trục đồng thời tuổi thọ thiết bị tăng cao.