Bảo vệ các thiết bị là vô cùng quan trọng đối với một nhà máy, điều đó giúp nhà máy vận hành an toàn và giảm thiểu thời gian dừng máy

Đối với khớp nối ứng dụng cho bảo vệ quá tải ta có thể xem xét các giải pháp sau:

- Dùng khớp nối đĩa với tính năng bảo vệ quá tải

- Dùng khớp nối lò xo Steeflex Type 41 có đĩa trượt, khi vượt quá momen cho phép, cơ cấu trượt sẽ giúp bảo vệ thiết bị